top of page
Daphne van der Voort - meer over Fascia

...meer over fascia

Fascia... een andere benaming voor connective tissue of elementair bindweefsel.

Een driedimensionaal netwerk van vezels dat vorm en steun geeft aan organen door evenwicht in druk- en trekkrachten te creëren. De ruimtes tussen de vezels gevuld met gebonden water, zodat bewegen van de verschillende lagen onderling mogelijk is. Fascia is overal en verbindt alles met elkaar. Daarnaast bevinden zich in fascia onder andere zenuwen, bloedvaten en lymfevaten. Fascia zorgt ervoor dat structuren die aan elkaar vast lijken te zitten toch kunnen bewegen ten opzichte van elkaar, zonder te beschadigen.

Fascia werd lange tijd niet gezien als orgaan, maar als nutteloze vliezen. De functie en invloed van fascia was lange tijd onbekend en is nog steeds ondergewaardeerd naar mijn mening. Het heeft wel degelijk een grote functie in het lichaam. Het kan samentrekken, aanspannen of contraheren, zoals dat heet. Het heeft een signaalfunctie naar de hersenen en is gelinkt aan het autonome zenuwstelsel. Het grootste deel van de zenuwuiteinden komen uit in de fascia. Voor sommige organen geldt zelfs dat de cellen tussen de fascia worden gevormd tijdens de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder.

Als je kijkt naar alle facetten die van invloed zijn op fascia of waarop fascia invloed heeft dan is werkelijk alles met elkaar verbonden...

Mentale gesteldheid - zenuwstelsel

Bij mentale spanning spant ook fascia zich. Hierdoor wordt de beweging tussen de onderhuidse lagen onderling belemmerd en belemmert het de beweging van het lichaam. De bloedvaten, zenuwen en lymfebanen worden hierdoor afgekneld en kunnen minder goed functioneren. Als een zenuwuiteinde langdurig bekneld ligt, zal deze uiteindelijk omvormen naar een pijnreceptor. Je paard zal pijngevoeliger worden. En heel waarschijnlijk dat je paard hierdoor sneller of meer mentale spanning krijgt. Zo versterkt het een het ander.

Voeding

Niet voldoende schoon water drinken heeft tot gevolg dat fascia minder goed gehydrateerd is, waardoor de mogelijkheid tot bewegen van de onderhuidse lagen ten opzichte van elkaar vermindert. Dit heeft tot gevolg dat de beweging in het hele lijf zal afnemen. Suikers hebben effect op het gebonden water in de ruimtes tussen de vezels. Ook dit heeft weer effect op de beweging. Voeding is zo belangrijk... ook voor fascia.

 

Training

Daarnaast heeft beweging of training een positief effect op fascia. Bij lang stilstaan worden er bruggetjes gevormd tussen de vezels. Bij bewegen worden die bruggetje weer afgebroken. Wordt er niet bewogen dan versterken de bruggetjes zich en kost het meer moeite deze weer af te breken. Training en vrije beweging zijn zo mooi verbonden met fascia.

Lichamelijke gesteldheid

Bij lichamelijke ongemakken verkrampt fascia om het punt van ongemak. De vezels trekken hierdoor aan de vezels in de omliggende weefsels. Die op hun beurt weer reageren en daarmee trekken aan de vezels verderop in het lijf. Zo kan het dat een gevoelig kaakgewricht effect heeft op fascia in de achterhand. Andersom kan een ongemak aan de sprong ook invloed hebben op fascia in bijvoorbeeld de hals en nek. En dan hebben we het nog niet over de beweging die je ziet in de bewegingsanalyse, maar alleen over de voelbare spanning in de fascia(punten). Meet bodywork kan je hele mooie resultaten behalen in ontspanning van fascia, met alle neveneffecten erbij.

Fascia is echt zo mooi! Voor mij is dit de basis waar alles samenkomt. Zowel lichamelijk gezien als in alle vormen van therapie, geneeskunde of massage.

Daphne van der Voort - Fascia

Bovenstaand is nog maar een beperkte weergave van wat fascia is en hoe het functioneert. Een andere hele interessante verbinding is die met het autonome zenuwstelsel. Dat is niet te omschrijven in een websitepagina. Wat denk jij bij Yoga? Koppel het aan de functie en opbouw van fascia en het is compleet logisch. Yoga bestaat uit vloeiende, langzame en rekkende bewegingen. Lichamelijk vergroot het de bewegingsmogelijkheden. De beweging zorgt daarbij ook voor beïnvloeding van de zenuwen die gelegen zijn in fascia. Hierdoor zorgt het voor mentale ontspanning.

Zo zijn er tal van manieren te bedenken om de fascia te laten bewegen.

Denk maar aan uitrekken, diep zuchten, gapen, uitschudden, rollen, groomen en nog andere, maar die noem ik niet... Allemaal dingen die je bij je paard hoort terug te zien en eigenlijk ook bij jezelf. Hoe fijn is het om spanning even helemaal van je af te schudden.

Daphne van der Voort - Fascia 2

Fascinerende fascia... (video)

bottom of page