top of page

WHAT YOU TREAT WITH PASSION AND DEVOTION, GROWS

Passion, devotion, discipline

Mijn  —  

Visie en missie

Daphne van der Voort - management en sportmassage voor paarden

In de loop van de jaren is mij duidelijk geworden wat goed management kan doen voor het paard. Goed management houdt voor mij in dat het paard alle mogelijke ondersteuning krijgt die het nodig heeft om zich goed te voelen. Dit maakt het mogelijk voor het paard om binnen zijn mogelijkheden de beste prestaties neer te zetten.

 

"Wij streven naar maximale ondersteuning in alle facetten voor ieder paard en iedere pony, zodat zij binnen hun mogelijkheden de beste prestaties kunnen leveren." 

Alle opgedane kennis, vaardigheden en ervaring maken het voor mij mogelijk om particulieren en bedrijven in de paardensport te adviseren en te ondersteunen in hun management voor het paard. Samen werken we toe naar de best mogelijke omstandigheden, zodat uw paard zo goed mogelijk kan antwoorden op uw vraag bepaalde prestaties te leveren.

"Wij adviseren en ondersteunen particulieren en bedrijven in de paardensport.
Met passie, toewijding en discipline werken we toe naar optimale omstandigheden voor paard en pony bij het leveren van gevraagde prestaties."

"With Passion, Devotion and Discipline; you'll succeed further then you ever dreamed"

VISIE
ALGEMEEN

Belangrijk is dat u zich realiseert dat ik GEEN diagnose stel en geen vervanging ben voor diergeneeskundige hulp.

 

De analyse (los of bij de sportmassage) brengt wel aan het licht of doorverwezen dient te worden en is om die reden van groot belang.​

ANALYSE (lichamelijke check)

Met de analyse brengen we (kleine en/of grote) ongemakken van uw paard in kaart. Op basis van deze analyse kunnen we heel gericht aan de slag met uw 'happy athlete'.

Belangrijk is dat u zich realiseert dat ik GEEN diagnose stel en geen vervanging ben voor diergeneeskundige hulp.

VOEDINGSADVIES
TRAININGSADVIES

In de humane wereld is het belang van goede voeding al lang bekend. Voor uw paard is dit net zo belangrijk.

In dit voedingsadvies beoordelen en berekenen we het rantsoen van uw paard zoals u dit nu aanbiedt. Aan de hand van uw paard, voertijden, voedingsmiddelen, hoeveelheden, etc., kijken we of dit rantsoen voorziet in de behoefte van uw paard qua energie, eiwitten, mineralen, spoorelementen en vitaminen. Daarna kijken we samen wat u (binnen uw mogelijkheden) kunt doen om het rantsoen voor uw paard verder te optimaliseren.

Het trainingsadvies wordt uitgewerkt op basis van de bevindingen uit de analyse en hartslagmeting. Hiermee heeft u alle informatie beschikbaar die nodig is voor een goede, verantwoorde en opbouwende training. De aanvullende oefeningen, trainingsfrequentie en -intensiteit zijn afgestemd op het betreffende paard. 

SPORTMASSAGE
HARTSLAGMETING

Ieder paard is een topatleet, ongeacht voor welk doel het wordt ingezet. Net als bij mensen kunnen paarden last hebben van spierpijn, blessures of bewegingsbeperkingen. Massage is een fijne en volledig veilige methode om uw paard te ondersteunen bij lichamelijke ongemakken.
Het heeft als doel: ontspanning, mobiliseren, bevorderen van herstelprocessen en/of pijnvermindering. 

De hartslagmeting heeft als doel inzicht te krijgen in de fitheid van uw paard en te weten te komen hoe hard uw paard tijdens arbeid werkt. Bij een hartslagmeting zijn er meerdere factoren die een rol spelen (bijvoorbeeld: stress of pijn). Omdat er meerdere factoren meespelen wordt de hartslagmeting altijd als hulpmiddel ingezet naast een analyse. Meten is 1, interpreteren is 2...

 

De verkregen informatie wordt verwerkt in een trainingsadvies, zodat u gerichter met uw paard kunt trainen.

MEDICAL TAPING
REVALIDATIEONDERSTEUNING

Bij medical taping wordt er van uit gegaan dat beweging en spieractiviteit nodig zijn bij het voorkomen van lichamelijke problemen. Spieren zijn namelijk niet alleen van invloed op beweging van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook op de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur. 

De kinesiotape werkt door het liftende effect van de tape op de huid. Onderliggende structuren worden geprikkeld en het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt ondersteund. Het resultaat is een sneller herstel van lichamelijke problemen. De kinesiotape is anders dan een sporttape. Deze tape ontspant of activeert en heeft geen stabiliserende functie.

Na een blessure is het belangrijk om een goede opbouw aan te bieden aan uw paard. Bent u met een paard bij een kliniek geweest, dan heeft u van de behandelend arts waarschijnlijk een revalidatieplan meegekregen. Het verschilt behoorlijk hoe dit plan uitgewerkt is en welke ondersteuning u krijgt bij de uitvoering hiervan.
Van 'voorzichtig weer opbouwen' tot een uitgebreid revalidatieplan met oefeningen, tijdspad en ondersteuning.

In alle gevallen is het zaak de opbouw goed op te pakken, zodat u de kans op een terugkerende of nieuwe blessure zo klein mogelijk houdt. Het paard heeft nu eenmaal een periode minder of niet gewerkt. Het lichaam heeft zich daarop aangepast.

WORKSHOPS en CLINICS

Een workshop of clinic biedt u en anderen de mogelijkheid om kennis uit te breiden op het gebied van voeding, training, spieren, anatomie of management van het paard.

MANAGEMENTADVIES
en -ONDERSTEUNING

In de paardensport worden prestaties gevraagd van het paard. Goed plannen en organiseren van alle benodigde ondersteuning voor uw paard is hierbij van groot belang. Naast dit 'management' speelt samenwerking tussen de verschillende specialisten een grote rol als het gaat om ondersteuning van uw 'happy athlete'.

In deze wirwar van benodigde ondersteuning en specialisten is het soms moeilijk om het juiste te kiezen voor uw paard op dat moment. Ik zet mijn kennis, vaardigheden en ervaring graag in om u en uw paard hierbij te helpen.

DIENSTEN
TARIEVEN

Tarieven

De reiskosten (€ 0,30 per kilometer) worden berekend vanaf postcode 3284 LL (de snelste route). Staat uw paard binnen een straal van 10 km dan betaalt u geen reiskosten. Bij meerdere paarden op dezelfde stal worden de reiskosten gedeeld.

Analyse (lichamelijke check)

€ 42,50 incl. BTW (excl. reiskosten)

€ 30,00 incl. BTW (i.c.m. een eerste (sport)massage)

€ 15,00 incl. BTW (i.c.m. een vervolg(sport)massage binnen 6 maanden)

Voedingsadvies (rantsoenbeoordeling en -berekening)

Een voedingsadvies wordt voorafgegaan door een verkorte analyse

€ 50,00 incl. BTW (excl. reiskosten en excl. verkorte analyse)

Trainingsadvies met hartslagmeting

Een trainingsadvies met hartslagmeting wordt voorafgegaan door een verkorte analyse

€ 50,00 incl. BTW (excl. reiskosten en excl. verkorte analyse)

(Sport)massage

​Een (sport)massage wordt voorafgegaan door een analyse (1ste keer) of een verkorte analyse (vervolg binnen 6 maanden)

€ 42,50 incl. BTW (excl. reiskosten en excl. analyse/verkorte analyse)

Medical taping (aanvullend op sportmassage)

€ 10,00 incl. BTW​

Massageconsult

  • Eerste consult: analyse, (sport)massage, kort mondeling verslag en advies met introductiekorting  -  € 67,50 incl. BTW (excl. reiskosten). 

  • Vervolg massageconsult (laatste consult korter dan 6 maanden geleden): verkorte analyse, (sport)massage, kort mondeling verslag en advies  -  € 57,50 incl. BTW (excl. reiskosten). ​

 

Devotion to locomotion pakket - 1 maand​

​Compleet pakket voor de periode van 1 maand, bestaande uit 3 afspraken.

Afspraak 1: 1 x hartslagmeting met trainingsadvies, 1 x analyse, 1 x voedingsadvies, 1 x (sport)massage.

Afspraak 2: na 2 weken stemmen we, aan de hand van uw ervaring en toegezonden videomateriaal, online af over de voortgang.

Afspraak 3 (na 4 weken): 1 x verkorte analyse, 1 x hartslagmeting of 1 x (sport)massage (keuze).

U ontvangt aan het einde een advies, waarmee u zelf verder aan de slag kunt.

€ 190,00 incl. BTW (excl. reiskosten waarop u in dit pakket 10% korting ontvangt). 

Devotion to locomotion pakket - 3 maanden​

​Compleet pakket voor de periode van 3 maanden, bestaande uit 5 afspraken.

Afspraak 1: 1 x hartslagmeting met trainingsadvies, 1 x analyse, 1 x voedingsadvies, 1 x (sport)massage.

Afspraak 2 (na 3 weken): 1 x verkorte analyse, 1 x (sport)massage.

Afspraak 3 (na 6 weken): 1 x verkorte analyse, 1 x (sport)massage.

Afspraak 4: na 9 weken stemmen we, aan de hand van uw ervaring en toegezonden videomateriaal, online af over de voortgang.

Afspraak 5 (na 12 weken): 1 x verkorte analyse, 1 x hartslagmeting met trainingsadvies, 1 x (sport)massage.

U ontvangt aan het einde een advies, waarmee u zelf verder aan de slag kunt.

€ 365,00 incl. BTW (excl. reiskosten waarop u in dit pakket 10% korting ontvangt). 

Devotion to locomotion strippenkaart​

De strippenkaart kunt u aanschaffen na een eerste consult. U kunt deze strippenkaart gebruiken voor een massage, voedingsadvies of trainingsadvies met hartslagmeting. (incl. verkorte analyse, excl. reiskosten waarop u met deze strippenkaarten 10% korting ontvangt))

3-strippenkaart - € 165,00 incl. BTW​ (6 maanden geldig)

5-strippenkaart - € 270,00 incl. BTW (​12 maanden geldig)

Workshops/Clinics

op basis van offerte

Managementadvies en -ondersteuning

op basis van offerte

CONTACT

CONTACT

Standplaats:
Zuid-Beijerland

 

Telefoonnummer: 
+31 (0)6 26 31 68 32

 

E-mailadres: 
daphne.1974@hotmail.com

Tijdens gesprekken en/of behandelingen ben ik niet in de mogelijkheid om mijn telefoon op te nemen.
U kunt natuurlijk mijn voicemail inspreken met uw naam en telefoonnummer. Een andere mogelijkheid is het sturen van een bericht via telefoon, e-mail, facebook of contactformulier.
U ontvangt zo snel mogelijk antwoord.

Wij werken met persoonsgegevens. Wilt u weten hoe wij met deze gegevens omgaan en waarom? Dan kunt u hier ons privacy-beleid inzien. 

SMDC

Het SMDC is het antwoord op de vraag vanuit de (top)sportpaardenwereld naar een kwaliteitscentrum voor sportpaarden waar alle orthopedisch diagnostische onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden, gecombineerd worden met ervaring, specifieke kennis en persoonlijke begeleiding.

(Klik op het logo voor de website van SMDC)

SporthorseMDC
BLOGS en ARTIKELEN

Op deze pagina vind je informatie, blogs, artikelen en video's die ik graag met jullie deel.

Heel veel lees-, kijk- en leerplezier!

LINKS
bottom of page