top of page

Voedingsadvies

Een voedingsadvies kan gegeven worden voor een groep paarden, maar ook op individuele basis. Hierbij werken we aan een onafhankelijk voedingsadvies voor uw paard, er wordt dus gekeken naar alle mogelijke voedingsmiddelen van alle mogelijke leveranciers.

Heeft u uw paard in pension staan en bent u beperkt in de keuze van voedingsmiddelen dan kijken we hoe we dit voor uw paard zo optimaal mogelijk in kunnen zetten.

Het voedingsadvies bestaat uit een beoordeling en -berekening van het huidige rantsoen van uw paard en een advies voor het optimaliseren van dit rantsoen.

U vult als eerste een vragenlijst in waarop de meest belangrijke onderdelen uitgevraagd worden. Vervolgens kijken we wat de 'body condition score' van uw paard is en bespreken we verdere wensen en opvallendheden.

In vervolg op de beoordeling van uw paard gaan we verder met beoordelen van de aangeboden voedingsmiddelen. We kijken hierbij vooral naar de geschiktheid van de voedingsmiddelen voor uw paard en het voerschema.

Hoeveelheden en voedingswaarden van hooi, kuil, voordroog, brok, muesli, slobber, supplementen en extra's worden allemaal geïnventariseerd en meegenomen voor de berekening van het rantsoen.

Voor een nog exactere berekening van het rantsoen heeft een ruwvoeranalyse of quickscan de voorkeur, maar ook zonder deze kunnen we de berekening uitvoeren.

Uiteindelijk krijgt u een beeld van hoe volledig het rantsoen van uw paard in de huidige vorm is en een advies over hoe u binnen de beschikbare mogelijkheden het rantsoen van uw paard kunt optimaliseren.

Een voedingsadvies is altijd in combinatie met een verkorte analyse.

Daphne van der voort - voeradvies
bottom of page