top of page

Managementadvies
en -ondersteuning

Daphne van der Voort - management en sportmassage voor paarden

In de paardensport worden prestaties gevraagd van het paard. De prestaties die een paard kan leveren zijn afhankelijk van meerdere facetten. Een aantal hiervan zijn beïnvloedbaar (bijv.: voeding, hoefbeslag, gebit, zadel, training, etc.). Door goed plannen en organiseren van al deze facetten, wordt het paard maximaal ondersteund. Hiermee zorgen we er voor dat het paard binnen zijn mogelijkheden de gevraagde prestaties zo goed mogelijk kan leveren.

 

De beïnvloedbare facetten worden als basis gebruikt bij het opstellen van een managementadvies. Het advies kan voor één of meerdere paarden gegeven worden. Het advies wordt gemaakt aan de hand van van vraaggesprekken, observatie in de praktijk en uw mogelijkheden. Afhankelijk van uw wens en het aantal paarden waar het advies voor geldt, varieert het aantal uren dat nodig is om een goed beeld te vormen van de gang van zaken rond het plannen en organiseren van alle facetten.

Er wordt gekeken naar alle paarden individueel (onafhankelijk van het niveau). Het ene paard heeft meer ondersteuning nodig dan het andere om optimaal te kunnen presteren. Paarden die meer ondersteuning nodig hebben dan gemiddeld, worden benoemd in het advies. Voor deze paard(en) kunt u desgewenst gebruik maken van een individueel trainingsadvies en/of trainings-/wedstrijdrooster.

 

Het advies bestaat uit:

 • mogelijke verbeterpunten m.b.t. belangrijke beïnvloedbare facetten;

 • mogelijke verbeterpunten m.b.t. een efficiënte werkwijze;

 • een overzicht van te plannen ondersteuning met tijdspad.

 

Met dit advies krijgt u:

 • inzicht in beïnvloedbare facetten die een rol spelen in het leveren van gevraagde prestaties;

 • inzicht in hoe deze facetten, binnen de mogelijkheden van u of uw bedrijf, te beïnvloeden zijn;

 • inzicht in de mogelijkheden voor een efficiënte werkwijze en tijdsbesparing.

 

Het advies kunt u naar wens aanvullen met managementondersteuning.

Voor deze ondersteuning kunt u kiezen uit eenmalige ondersteuning of reguliere ondersteuning.

Eenmalige ondersteuning kan bestaan uit:​

 • Algemene planning voor een jaar van alle te plannen ondersteuning voor alle betrokken paarden vanuit het managementadvies. Organisatie is in eigen beheer.

 • Algemeen trainings-/wedstrijdrooster voor een jaar voor alle betrokken paarden vanuit het managementadvies.

 • Individuele planning per paard voor een jaar van alle te plannen ondersteuning vanuit het managementadvies. Organisatie is in eigen beheer.

 • Individueel trainings-/wedstrijdrooster voor een jaar per paard.

De eenmalige managementondersteuning levert afhankelijk van de afgenomen dienst(en):

 • Gestructureerde planning van alle te plannen ondersteuning, algemeen of per individu.

 • Mogelijkheid tot efficiënte werkwijze en tijdsbesparing.

 • Mogelijkheid tot gerichter trainen m.b.t. trainingsfrequentie en trainingsintensiteit.

Reguliere ondersteuning kan bestaan uit:

Deze reguliere ondersteuning wordt aangeboden als pakket. U stelt dit zelf samen uit onderstaande diensten (1 t/m 6). Voor organisatie van de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van uw eigen netwerk. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Uw pakket op maat wordt ondergebracht in een abonnement voor een bepaalde periode.

 1. Individuele planning per periode per paard van alle te plannen ondersteuning vanuit het managementadvies.

 2. Organisatie van geplande ondersteuning per paard vanuit de individuele planning.

 3. Individueel trainings-/wedstrijdrooster per periode per paard in overleg met amazone/ruiter en trainer/instructeur.

 4. Reguliere check per paard op lichaamsbeperkingen en/of spiergesteldheid d.m.v. anamnese, inspectie, palpatie, bewegingsanalyse en aanvullende tests. (individueel trainings-/wedstrijdrooster wordt zo nodig aangepast op basis van bevindingen)

 5. Aanvulling op reguliere check per paard met sportmassage dry needling en/of medical taping. (individueel trainings-/wedstrijdrooster wordt zo nodig aangepast)

 6. Aanvulling op reguliere check per paard met organisatie van extra ondersteuning. (individueel trainings-/wedstrijdrooster wordt zo nodig aangepast)

​​

De reguliere managementondersteuning levert afhankelijk van de samenstelling van het pakket:

 • Gestructureerde planning en organisatie van benodigde ondersteuning, algemeen of per paard.

 • Ontzorging door uitbesteden van planning en organisatie van benodigde ondersteuning.

 • Eerder signaleren van lichamelijke ongemakken, waardoor eerder ingrijpen mogelijk is (blessurepreventie).

 • Aangepast trainings-/wedstrijdrooster a.d.h.v. bevindingen bij reguliere check.

 • Gericht trainings-/wedstrijdrooster per paard m.b.t. trainingsfrequentie, trainingsintensiteit, spiergroepen en lichamelijke mogelijkheden.

bottom of page